Manifest

Jesteśmy grupą rodzinną Wilczyc, czyli oddolnym ruchem na rzecz ochrony Puszczy Karpackiej.Działamy jako intersekcjonalny kolektyw. Podejmujemy decyzje poprzez konsensus. Wierzymy, że możemy funkcjonować tak jak chciałybyśmy, żeby funkcjonował świat: bez hierarchii, dominacji ludzi nad pozostałymi istotami, patriarchatu, queerfobii i faszyzmu. Z radykalną empatią i troską. 
 
Nie zgadzamy się na dewastację dzikiej przyrody i eksploatację cennych lasów jako magazynów drewna. Bieszczadzkie lasy to niezwykle złożony, wrażliwy ekosystem, który pełni wiele bardzo ważnych funkcji. Lasy te mają charakter glebo oraz wodochronny, dlatego od ich kondycji zależy ilość wody w kraju. To tu są największe opady w postaci deszczu i śniegu. Górskie potoki zasilają rzeki, a nadmiar wody magazynowany jest przez las. Lasy, zwłaszcza te stare, o naturalnym charakterze, pełnią kluczową rolę w ochronie klimatu.
 
Jeśli dalej będą masowo wycinane, gleba miażdżona ciężkim sprzętem, a głębokimi koleinami dróg zrywkowych nadal spływać będzie morze błota do górskich potoków, to nie mamy żadnych szans w walce z suszą w kraju, powodziami, o katastrofie klimatycznej nie wspominając. Tymczasem Lasy Państwowe konsekwentnie wykonują plan zniszczenia lasów na obszarach, które mogłyby zostać włączone do parków narodowych lub na których projektowane są rezerwaty, tak, aby umniejszyć ich przyrodniczą wartość, by nie było już podstaw by je objąć ochroną.
 
Wierzymy, że naszym moralnym obowiązkiem jest walka w obronie naszego wspólnego dobra i w obliczu planowanej wycinki w jednym z najcenniejszych obszarów lasów górskich na terenie Polski czujemy, że jedyną drogą, która nam została jest ich bezpośrednie zablokowanie. By nam się to udało, potrzebne nam wsparcie finansowe na pokrycie kosztów logistycznych, zakup materiałów do budowy domków, sprzętów wspinaczkowych, a także na zapewnienie wsparcia prawnego.
 
 
My, Wilczyce, stajemy dziś w obronie Lasu.
 
W imieniu wszystkich istot domagamy się sprawiedliwości międzygatunkowej.
 
Żądamy zaprzestania wycinki i polowań w ponadstuletnich drzewostanach w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w planowanych i projektowanych rezerwatach przyrody oraz we wszystkich lasach w kraju, wskazanych przez stronę społeczną oraz środowisko naukowe jako lasy, które powinny zostać wyłączone z gospodarki leśnej.
 
Żądamy podjęcia natychmiastowych działań ochronnych oraz reformy Lasów Państwowych zgodnej z oczekiwaniami społecznym. Od tego zależy przyszłość klimatyczna, nasze bezpieczeństwo wodne oraz dobro pozostałych gatunków, które mają takie samo prawo do życia, wolności i realizowania swoich naturalnych potrzeb, w środowisku wolnym od presji człowieka.
 
Antropocentryczny kapitalizm zawłaszcza ziemię i niszczy przyrodę. Dzikie zwierzęta stanowią już tylko 4% wszystkich ssaków żyjących na planecie. Kawałek po kawałku odbieramy im kolejne tereny i przekształcamy na własne potrzeby, nie licząc się zupełnie z resztą istot.
 
Stare lasy, o charakterze naturalnym, jak ten, którego bronimy, są domem dla niezliczonych gatunków – Puszcza Karpacka to nie tylko niedźwiedź, wilk, ryś i żbik, ale tysiące innych, nie mniej ważnych, gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
 
Ponieważ wszystkie inne metody zawiodły, zdecydowałyśmy zatroszczyć się o ich dobro i ochronić las przed chciwością i żądzą władzy człowieka. Ramię w ramię, łapa w łapę, bez względu na wszystko, stawiamy opór i rozpoczynamy Leśną Rewolucję!
 
Dołącz do nas i stań po stronie tych, którzy sami walczyć nie mogą!
 
Wolne lasy dla wszystkich istot!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.